דעתו של רשב"ם בשאלת חלקו של משה בכתיבת התורה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עיקרון יסוד של היהדות הוא כי התורה אלוהית וכי משה כתב אותה ברוח הקודש. אולם מה היה טיבה של ההתגלות האלוהית למשה שאפשרה לו לכתוב את התורה? האם האלוהים הכתיב לו את התורה מילה במילה (התגלות מילולית) או שגם למשה היה חלק בקביעת תכניה ומילותיה? המחבר בוחן את השקפתו של ר' שמואל בן מאיר (רשב"ם) בשאלת חלקו של משה בכתיבת התורה. נראה כי רשב"ם הניח עצמאות מסוימת של משה בכתיבה אם כי קשה לעמוד באופן מדויק על דעתו בדבר היקפה ועקרונותיה של עצמאות ספרותית זו. בסעיפים ג–ד המחבר עוסק בגורמים ובהשפעות העומדים ביסוד דעתו של רשב"ם בשאלת חלקו של משה בכתיבת התורה, ובסעיף ה הוא מראה כי דעתו אינה מתיישבת באופן מלא עם המודל הפרשני שרשב"ם הציג במקומות מספר בפירושיו, והוא מנסה להבהיר את הסיבות לאי־התאמה זו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)167-188
Number of pages22
Journalשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
Volume22
StatePublished - 2013

Cite this