דעת המקום: תחושות והתנהגויות של תלמידים בסביבה הפיזית של בית-הספר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מן התוכן: דיון בקשר האפשרי בין התחושות וההתנהגויות של מי שמצוי בבית-הספר לבין דרכי התכנון והארגון של הסביבה הפיסית במוסד. נדונות הגישות השונות להסבר יחסי הגומלין בין האדם לסביבה (עמדה ספקנית לגבי התרומה הפיסית ללמידה; הסביבה כ"מאפשרת" התנהגות; הגישה התיפקודית - ייעוד החלל מול האינטראקציה האמיתית בסביבתו). מובאים ממצאים אמפיריים ביחס לקשר בין ארגון הסביבה ללמידה (שליטת צוות ההוראה על שינויים בסביבה; טיפוסי מורים ויכולתם לארגן את הכיתה מחדש; השפעות רעש, צבע, סדר ואי-סדר, עושר בגירויים על הלמידה; סביבות "טובות" ו"רעות"; התאמת הסביבה הפיסית לגיל הלומד). לדעת המחבר, יחס הפרט אל הסביבה הפיסית של בית-הספר אינו על-פי רוב תולדה ישירה של נתונים אובייקטיביים בסביבה בלבד. למשתנים כמו רגשות, תפיסת המשמעות בסביבה, הרקע הקודם והניסיון של הלומדים יכולה להיות השפעה מצטברת על יחסי הגומלין שיווצרו בינם לבין המבנה או בינם לבין הסביבה הפיזית של בית-הספר. מוצעות המלצות המכוונות לסייע בשיקול-דעת תיכנוני של המתכנן וצוות ההוראה המעוניינים לשפר את הסביבה הפיזית בבית-הספר.
Original languageHebrew
Title of host publicationעיצוב ושיפור חזות מבני חינוך: היבטים בהשפעת המרחב הפיזי על הפחתת האלימות
Editorsצביה אורטנר
Publisherמשרד החינוך
Pages7-19
StatePublished - 2003

Keywords

  • אדריכלות ; יחס תלמידים לבית הספר ; למידה ; מבנה בית הספר (פיסי) ; מורים ; סביבה חינוכית

Cite this