דפוסי הפנאי של האוכלוסייה הבדואית בנגב: חקר המקרה של יער להב: [מתוך המדור: חזית המחקר]

אמיר גלילי, חבצלת יהל, גל אורן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקרים מהעולם מלמדים כי קיימים הבדלים בדפוסי הפנאי בין קבוצות רוב למיעוט, כי דפוסי הפנאי של מיעוטים וחברות מסורתיות מושפעים מהיבטים תרבותיים, וכן כי עומדים בפניהם אילוצים וחסמים ייחודיים. בישראל המחקר של דפוסי הפנאי של קבוצות אלה נמצא עדיין בתחילת דרכו. מחקר זה בוחן את דפוסי הפנאי והנופש של האוכלוסייה הבדואית בנגב, כפי שהם באים לידי ביטוי ביער להב, אם ישנם שימושים וצרכים ייחודיים לה, ואם נדרשות התאמות בניהול היער. המחקר הנוכחי משלב שיטות מחקר שונות וכולל ניתוח ראיונות, תצפיות ונתונים מחיישני תנועה. המחקר מצא כי האוכלוסייה הבדואית המבלה ביער להב נחלקת לחמש קבוצות עיקריות בהתאם למאפייניהן: משפחות גרעיניות ורב-דוריות, גברים בגילי הביניים, גברים צעירים ברכבי שטח (בעיקר אופנועים), גברים המגיעים להליכת בוקר, ונשים. המחקר מצביע על דפוסים ומועדי בילוי דומים לאוכלוסייה הכללית, והן על דפוסים ומועדי בילוי ייחודיים לאוכלוסייה זו. כמו כן, הוא מצביע על מגמות חברתיות ומרחביות חדשות. בהיבטים היישומיים אנו ממליצים על ביצוע שורה של התאמות בניהול היער ובתשתיותיו כדי לתת מענה ראוי יותר לצורכי האוכלוסייה הבדואית, כגון שילוט בערבית, תכנון פיזי, התייחסות למועדים המוסלמיים וכן פעילויות הסברה וחינוך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume12
Issue number2
StatePublished - Aug 2021

Cite this