דפוסי טיפול בתינוק בקרב אימהות מבריה"מ לשעבר ואימהות ילידות הארץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה משווה בין תפיסות של אמהות ילידות הארץ ואמהות עולות מבריה"מ לשעבר לגבי א. דפוסי טפול בתינוק; ב. שמירה על הרגלי ניקיון. המחקר הנו מחקר חתך חד פעמי בו השתתפו שבעים אמהות להן ילד אחד בלבד שגילו לא עלה על 24 חודש. שלושים וחמש אמהות שעלו מבריה"מ לשעבר ושלושים וחמש אמהות ילידות הארץ שהותאמו לקבוצת האמהות העולות במשתני גיל, מצב משפחתי, שנות השכלה, גיל התינוק מין התינוק. ותק השהות בארץ של האמהות העולות היה בממוצע 14 שנים. המשתתפות גויסו בטכניקת "כדור השלג". שאלון המחקר נבנה על בסיס ההמלצות של משרד הבריאות בתחום הטיפול בתינוק, וספרי הדרכה להורים צעירים בשפה הרוסית. ממצאי המחקר העידו כי האמהות העולות נבדלו באופן מובהק סטטיסטי מאמהות ילידות הארץ בשמירתן הרבה על הרגלי ניקיון ושמירה קפדנית על סדרי ההאכלה והשכבה של התינוק שגילו מעל ששה חדשים. מסקנות המחקר הן כי ההבדלים בדפוסי התנהגות של אמהות צעירות נגזרים בחלקם מערכים ונורמות של תרבות המוצא. זיהוי של דפוסי טפול בתינוק בקרב אמהות הבאות מרקע אתנו-תרבותי שונה עשוי לספק לאנשי מקצוע טיפול יעיל יותר שהנו רגיש תרבות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)36-42
Number of pages7
Journalגוף ידע
Volume7
StatePublished - 2010

Cite this