דפוסי תרבות בקרב מתבגרים פלשתינים אזרחי ישראל: ההיבט המיגדרי

אריאל אילון, שפרה שגיא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

<<ה>>מחקר בחן דפוסי תרבות בקרב מתבגרים פלשתינים אזרחי ישראל, תוך התמקדות בשאלה של הבדלי המיגדר בקרב שתי הקבוצות הדתיות המרכזיות בקהילה הפלשתינית בישראל - המוסלמית והנוצרית. השערות המחקר נסמכו על ממצאי מחקרים בקרב מיעוטים מוסלמיים באירופה ובארה"ב. מחברי המאמר שיערו כי בנות ייטו יותר מבנים לדפוסי אינטגרציה, ומוסלמים ייטו לדפוסים בדלניים יותר מאשר נוצרים. המדגם כלל 365 מתבגרים, מתוכם 236 בנות, 129 בנים, 248 מוסלמים ו-100 נוצרים. הממצאים לא תאמו את כיוון ההשערות. הבנות במדגם נטו, יותר מהבנים, לסגנון של היפרדות, כלומר העדיפו את תרבות המקור שלהן ונמנעו מלהתקרב אל התרבות ההגמונית. המוסלמים במדגם העדיפו דפוסים בדלניים יותר מאשר הנוצרים. דפוס זה תואם את ההשערה. הדיון מתמקד בהבנת דפוס התרבות הבדלני של הנערות הפלשתיניות בישראל ובסיבות האפשריות ל"בחירתן" בסגנון התמודדות זה. המחקר בחן דפוסי תרבות בקרב בני נוער פלשתינים אזרחי ישראל, כאשר השאלה המרכזית התייחסה להבדלים מגדריים. השאלה לגבי נערות פלשתיניות בישראל מעניינת במיוחד, שכן הנשים הן בבחינת מיעוט החי בתוך מיעוט. דפוסי התרבות של נשים פלשתיניות עשויים לשקף הן את הזהות הלאומית הכפולה (פלשתינית-ישראלית) והן את ההתמודדות הפנימית שלהן כמיעוט נשי בחברה הפלשתינית החיה כמיעוט בישראל. [תקציר מתוך המאמר]
Original languageHebrew
Pages (from-to)55-73
Number of pages19
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume5
StatePublished - 2008

Cite this