דרכי התערבות בריפוי בעיסוק לטיפול בליקוי באינטגרציה ויזומוטורית בקרב ילדים עם ליקויי למידה

Translated title of the contribution: Approaches in Occupational Therapy for treatment of deficits in Visuo-motor integration among children with learning disabilities

עמיה ולדמן-לוי, מירי טל-סבן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מתמקד בשני סוגי התערבות שונים בליקוי באינטגרציה ויזומוטורית בקרב ילדים עם ליקויי למידה. החלק הראשון של המאמר יידון בהגדרות לתפיסה חזותית על פי שתי גישות שונות, הראשונה מתחום החינוך והשנייה מתחום הנוירופסיכולוגיה והפסיכולוגיה הקוגניטיבית. בהמשך תוצג מיומנות האינטגרציה הויזומוטורית, הכוללת, מבין מיומנויות התפיסה החזותית, מרכיב מוטורי. החלק השני של המאמר יתייחס להגדרת המונח ליקויי למידה. החלק השלישי והעיקרי של המאמר יסקור שתי גישות התערבות המוכרות למרפאות בעיסוק: הגישה התפיסתית מוטורית (Frostig, 1964) ומסגרת התייחסות של תפיסה חזותית על פי מודל לעיבוד מידע (Todd, 1993; 1999). הדיון יתמקד בהבדלים שבין הגישות תוך ניסיון להתאים בין הגישה ואוכלוסיית היעד המטופלת. הסיכום יכלול מסקנות והמלצות למחקר עתידי.
Translated title of the contributionApproaches in Occupational Therapy for treatment of deficits in Visuo-motor integration among children with learning disabilities
Original languageHebrew
Pages (from-to)H147-H163
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume11
Issue number3/4
StatePublished - Aug 2002
Externally publishedYes

Cite this