"דת זה לא רק צניעות": התמודדות עם שיחים שמרניים על גוף ומיניות בקרב צעירות דתיות

מיכל רוזנפלד, מיה לביא-אג'אי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

צעירות דתיות-לאומיות בגיל הבגרות המתהווה (18-24) מצויות בתווך הן מבחינה התפתחותית - בין הילדות לבגרות, והן מבחינה תרבותית - בין החברה הדתית לחברה החילונית. מאמר זה מבקש לבחון את השיחים הבולטים בעולמן של צעירות אלו ואת האמצעים השיחניים והרטוריים שבאמצעותם מתמודדות הצעירות עם שיחים אלו. המאמר מבוסס על ניתוח שיח ביקורתי של ראיונות קבוצתיים עם 16 צעירות דתיות בשירות לאומי, ומתמקד בדיונים הקבוצתיים סביב שני נושאים: צניעות ומיניות. ממצאי המחקר מראים כי מרבית הצעירות מביעות התנגדות לשיח הצניעות הדתי, ומבטאות שיחים ליברליים וביקורתיים בנושא זה. ההתנגדות לשיח מתקבלת בהבנה בקבוצת השוות ומאפשרת ערעור ובחינה של השיחים הדומיננטיים. עם זאת, בעניין המיניות נראה כי אין כמעט אפשרות להתנגד לשיח הדומיננטי, וגם ניסיונות קלים לכיוון זה אינם מתקבלים בהבנה. בחלק הדיון מציעות הכותבות כי האפשרות להתנגד לשיח הדתי נוצרת בנקודות החיכוך בין השיח הדתי לשיח החילוני, למשל בין שיח אידיאל היופי החילוני לשיח הצניעות. אך בעניין המיניות השיחים החילוניים והדתיים מחזקים זה את זה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)107-122
Number of pages16
Journalעיונים בשפה וחברה
Volume10
Issue number2
StatePublished - 2017

Cite this