האם בחינוך הביתי יש חופש כל השנה?: בחינת דרכי ההוראה בחינוך הביתי

אבישג אדרי, הנרייט דהאן-כלב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הבחירה בחינוך ביתי היא בחירה אידיאולוגית של הורים שבחרו לקחת אחריות מלאה על חינוך ילדיהם, אך נראה כי קיימות דרכים שונות לחנך את הילדים בבית. חינוך ביתי נתפס לעיתים בעיני החברה כמשימה קשה במיוחד, בשל הצורך לכאורה ללמד את הילדים בהתאם למקובל במערכת החינוכית. אולם כפי שנראה במחקר הנוכחי החינוך הביתי לא מחייב לימודים "כמו בבית הספר", אלא פותח אפשרות לחינוך אחר. מטרת המחקר הנוכחי לתאר את הגישות השונות לחינוך הילדים, ולדון בחוויית ההוראה של האימהות וביחסן להשכלה הגבוהה. הגישה שננקטה במחקר זה היא איכותנית פנומנולוגית הרמנויטית, במסגרתה נערכו 27 ראיונות עם אימהות בחינוך ביתי. ממצאי המחקר מצביעים על דרכי הוראה שונות ומגוונות. חוויית האימהות נעה בין הנאה מהחינוך הביתי להתמודדות הכוללת קשיים לא מעטים בעצם לקיחת האחריות המלאה על חינוך הילדים. תפיסת עולמן של האימהות מעידה על אמון ביכולות של הילדים מצד אחד, ועל חוסר הערכה כלפי ההשכלה הגבוהה מצד שני. מהדיון עלה שהחינוך הביתי מותאם יותר לגישות המבקשות לפתח את החשיבה והיכולות של הילד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-26
Number of pages26
Journalחוקרים @ הגיל הרך
Volume8
StatePublished - 2018

Cite this