האם למורים שצורכיהם הפסיכולוגיים מסופקים יש יותר משאבים לתמוך בתלמידיהם ולמנוע את נשירתם?: מורים מן המגזר הבדואי כמקרה מבחן

עידית כץ, רינת כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

נשירה מבית הספר היא תופעה מטרידה ורחבת היקף הנפוצה בישראל בייחוד בקרב אוכלוסיות ממיצב חברתי-כלכלי נמוך, כדוגמת האוכלוסייה הבדואית. המורים המחנכים הם דמויות משמעותיות היכולות להשפיע על המוטיבציה של התלמידים ללמוד ועל האקלים בכיתה, שני גורמים שנמצאו קשורים לנשירת תלמידים. מתוך שימוש בתאוריית ההכוונה העצמית כמסגרת תאורטית (Deci & Ryan, 2011) אנו שואלים אם למורים שצורכיהם הפסיכולוגיים מסופקים יש יותר משאבים מלמורים שצורכיהם הפסיכולוגיים אינם מסופקים, כדי לתמוך בתלמידיהם ולמנוע את נשירתם. במחקר השתתפו 63 מורים המלמדים בבתי ספר תיכוניים במגזר הבדואי. המורים ענו על שאלונים הבוחנים את מידת הסיפוק של צורכיהם הפסיכולוגיים, את מידת המוטיבציה שלהם ללמד ואת העדפתם להתנהגות התומכת בצורכי התלמידים כהתנהגות רצויה לעידוד המוטיבציה שלהם. כמו כן נאסף מידע על מספר התלמידים שנשרו מן הלימודים בכיתותיהם של אותם מורים ב- 5 השנים האחרונות. ניתוח משוואות מבניות הראה כי מורים שצורכיהם הפסיכולוגיים מסופקים מלמדים מתוך מניעים אוטונומיים-פנימיים ומאמינים כי תמיכה בצורכי התלמידים היא הדרך לעורר בהם מוטיבציה. המוטיבציה והעמדות של המורים הן משאבים המובילים לכך שמספר התלמידים הנושרים מכיתותיהם נמוך יחסית. ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות השמירה על אקלים חיובי ומספק בבית הספר. מורים מסופקים הם מורים בעלי מוטיבציה גבוהה יותר התומכים בתלמידיהם יותר ממורים שאינם מסופקים, וגם הם וגם תלמידיהם יוצאים נשכרים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)271-296
Number of pages26
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume53
Issue number2
StatePublished - 2018

Cite this