האם סיימה מדינת ישראל את תהליך המעבר ממדינה משדרת למדינה מאסדרת?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

השינויים בכלכלה הישראלית, מאז החלה בתהליך המעבר מכלכלה ריכוזית בעלת רכיבים סוציאליסטיים לכלכלת שוק ניאו-ליברלית, באים לידי ביטוי במובהק בתחומי התקשורת השונים, אולי אף יותר מאלה שבכל ענף אחר במשק הישראלי. מאמר זה, שהוא הקדמה לגיליון שיוחד לנושא "הרגולציה", טוען כי אחד ממאפייניו של "דגם האסדרה הישראלי" הוא המשך מעורבותו של הדרג הפוליטי באמצעות הרשות המבצעת, ובעיקר הרשות המחוקקת, בניהולו הפרטני של שוק התקשורת, וזאת - למרות הפיכתה כביכול של מדינת ישראל ל"מדינה מאסדרת". במיוחד אמורים הדברים בשוק התוכן והחדשות, שמעורבות זו בו מכילה פוטנציאל לאיום ממשי על יסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)יא-כז
Journalמסגרות מדיה
Volume8
StatePublished - 2012

Cite this