הגמשה וחסימה: על מצבה של האזרחות בישראל בעידן הגלובליזציה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

באמצעות ניתוח דיונים שהתקיימו בוועדת הפנים של הכנסת ובמליאת הכנסת, המחברת מציגה את אופי המשא ומתן שהתנהל בין נציגי המדינה, המפלגות השונות וארגוני זכויות אדם על ההנחות הגלומות בחוק. היא מציגה גם את שאיפתם של יוזמי החוק לכונן מחדש קהילה לאומית ופוליטית הומוגנית באמצעות פיקוח, שיטור והידוק של הגבולות הפוליטיים והחברתיים. פרקטיקות אלו, היא טוענת, ננקטות בידי סוכני המדינה כדי להחזיר לה את השליטה על תנועות האוכלוסייה. במובן זה הגלובליזציה אינה שוחקת את כוחה של המדינה, אלא מביאה להגדרה מחודשת של תחומי פעילותה ושל הפרקטיקות שבאמצעותן מדינות ממשטרות את משטרי האזרחות וההגירה שלהן ומפקחות על שימור ההומוגניות של הקהילה. (מתוך המאמר) מחברת המאמר בוחנת את המושג המרכזי בדמוקרטיה - אזרחות - ומצביעה על כמה גורמים המאתגרים את האזרחות בישראל בעידן הגלובליזציה. המחברת שואלת כיצד אפשר לפרש מגמות סותרות, הכוללות מצד אחד הגמשה מסוימת של נוהלי ההתאזרחות ומצד אחר חסימה כמעט מוחלטת של הגישה להתאזרחות, אגב סימון מרחבי ואתני של קטגוריה שלמה. המאמר בוחן את דיאלקטיקה החסימה וההגמשה של משטר האזרחות וההגירה בישראל ושל המסגרת החקיקתית והמינהלית המסדירה אותה לנוכח תהליכי הגלובליזציה.
Original languageHebrew
Title of host publicationדורות, מרחבים, זהויות (קובץ בעריכת חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון צלניקר)
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Van Leer Jerusalem Institute
Pages125-150
Number of pages26
ISBN (Print)9789650203863
StatePublished - 2007

Cite this