הדובר הפואטי וריבוי הקולות בשירתם של וולט ויטמן ואורי צבי גרינברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמר זה יש ניסיון ליצור הקשר חדש לדיון בדובר הפואטי ובריבוי הקולות בשירתם של ויטמן וגרינברג. הקשר מעין זה מתמקד בשינוי שחל במעשה הקונוונציונלי של הדובר הפואטי - שהוא בפנייה לעצמו - שנהפך למעשה שעיקרו העיצוב ההדדי של ה"אני" וה"אחר" כדובר וכנמען.
Original languageHebrew
Title of host publicationהמתכונת והדמות: מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג
Editorsהלל ויס
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages391-404
Number of pages14
ISBN (Print)9652262129
StatePublished - 2000

Cite this