הדימוי הבולשוויקי של מפא"י בשיח הזיכרון הישראלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

התמורה בנסיבות ההיסטוריות היא גורם מרכזי בטלטלה שחלה ביחס אל אחד ה'דינוזאורים' רבי העוצמה שהעמידה הציונות - מפלגת פועלי ארץ ישראל. המחבר מביט בעין ביקורתית על הדימוי שהוקנה למפא"י כמפלגה לא דמוקרטית ושבמבט לאחור תדיר מטיחים כלפיה את הטענה כי נהגה כגוף בולשוויקי. הוא גורס כי מצרף של רמיזות, של קישורי שמות, של אסוציאציות מקוטעות של הימין הישראלי ושל גורמים בשמאל הישראלי חברו מטעמים שונים להדבקת תווית גנאי זו במפא"י. דימויים אלה חלחלו גם למחקר האקדמי ולשיח האינטלקטואלי, שבו מוצגת לא אחת תנועת העבודה כעילית מכוונת כוח ובעלת סממנים אוליגרכיים, שמוצאת בתרבות הפוליטית הסובייטית תוך הטלת ספק בתקפות גישתה הדמוקרטית. התרבות הדמוקרטית שטופחה במפא"י הייתה, לדעתו, תרבות שורשית ומהותית, שהתקיימה בזירה שוקקת והעניקה קול לקבוצות שייצגו כוחות מגוונים בחברה הישראלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתרבות, זיכרון והיסטוריה (קובץ בעריכת מאיר חזן ואורי כהן)
Publisherהוצאת אוניברסיטת תל אביב ומרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
Pagesכר' ב: 549-561
ISBN (Print)9789652272935
StatePublished - 2012

IHP Publication

  • ihp
  • Mifleget poale Erez Yisrael (Political party)
  • מפלגת פועלי ארץ ישראל
  • תדמית

Cite this