'ההיגיינה של חיי האישה לתקופותיה': מגדר, לאומיות ועבודה בכתביה של רופאת הנשים ד"ר מרים אהרונובה (1889-1967): מגדר, לאומיות ועבודה בכתביה של רופאת הנשים ד"ר מרים אהרונובה (1889-1967)

שחלב סטולר-ליס, שפרה שורץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה גורס כי בירור גבולות הלאום הותווה באמצעות הגדרת נורמות ופרקטיקות של התנהגות מינית ומשפחתית וטענה זו מתבררת באופנים שונים. מחברות המאמר מציגות את ד"ר מרים אהרונובה, רופאת נשים ששירתה עשרות שנים את נשות תל אביב וכונתה 'כוהנת בהיכל הרפואה'. ד"ר אהרונובה החדירה באימהות את התפיסה הרפואית העדכנית לזמנה שעל פיה האימהות הן המסדירות את קצב הלידה והן האחראיות לטיבו של הדור הצעיר בהתאם לשיטות האאוגניקה (השבחת הגזע). ד"ר אהרונובה ראתה באימהות צורך אישי נשי, אבל גם אמצעי ראשון במעלה למה שנתפס בזמנה כ'ביצור הגזע'. השלטת האאוגניקה נחשבה בתקופה ההיא חלק מן המאמץ הלאומי: הגברים נתפסו כחיילים בשדה הקרב, ואילו הנשים נתפסו כחיילות בחזית האימהות. ואכן, הנשים צייתו ונענו לשיח האימהי של התקופה מבחירתן, ללא אמצעי אכיפה, ודימו את עצמן לחיילות שנשלחו להבטיח את עתידה של האומה. ראוי לציין כי תפיסות מדעיות חדשות אלו רווחו לצד המוסכמות הוותיקות המחייבות לידת ילדים וקיום יחסים אינטימיים רק במסגרת המשפחה המסורתית ולא מחוצה לה. בתפיסות החדשות לא שחררו אפוא את האם העברייה החדשה מכבלי העבר, אלא רתמוה ביתר עוז לפרוייקט הלאומי בארץ ישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמגדר בישראל (קובץ בעריכת מרגלית שילה וגדעון כ"ץ)
Place of Publicationאיוה גלבוע-שכטמן, נילי מור ויופ מאיירס, הוצאת דיונון
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages85-105
Number of pages21
Volumeא
ISBN (Print)9789655100761
StatePublished - 2011

Cite this