ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

התמונה המשורטטת במאמר היא במידה רבה 'תמונת אמצע', הבוחנת את התהליכים שעברה ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית מנקודת מבטו של המשכיל 'הממוצע'. אולם על אף ההסכמה האידיאולוגית הבסיסית, למרחבים התרבותיים-דתיים השונים שהתפתחה בהם ההשכלה נודעה השפעה מרחיקת לכת על אופייה, תפיסותיה הרעיוניות ואורחות החיים של האוחזים בה. ולא זו בלבד, אלא שככל תופעה חברתית גם ההשכלה היתה נתונה לתמורות ולשינויים שגרמו הזמן והמקום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתולדות יהודי רוסיה
Subtitle of host publicationכרך ב: מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, 1772-1917
Editorsאיליה לוריא
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages124-140
Number of pages17
ISBN (Print)9789652272942
StatePublished - 2012

Cite this