ההתנתקות כ"טראומה אידאולוגית": הבניית נרטיב ההתנתקות במפגש בין האתוס הציוני-הדתי לבין האתוס הפרופסיונלי-הטיפולי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

גליה פלוטקן-עמרמי, במאמרה 'התנתקות כ"טראומה אידאולוגית"', מתארת את ההתמודדות עם טראומת ההתנתקות. נסיגת ישראל מרצועת עזה בקיץ 2005, המכונה 'התנתקות', הפכה את מדינת ישראל, שעד אז סימלה את התגלמות הגאולה בחזון הציוני-דתי, לסוכן של טראומטיזציה נפשית עבור הקהילה הציונית-דתית. המאמר מתבסס על ניתוח אתוגרפי של התערבויות מקצועיות, שהופעלו על ידי המרכז המקצועי מהו"ת הממוקם בשומרון. הוא מציג את נרטיב ההתנתקות, כפי שהוא מובן באמצעות פרקטיקה של מניעת טראומה נפשית, ומראה כיצד פרקטיקה מקצועית מתרגמת את הגרסה המדעית של הנרטיב הטראומטי לגרסה קונטקסטואלית חדשה - נרטיב טראומטי לאומי. בניית הנרטיב מהווה חלק מהבניית ההגמוניה הקובעת מה נחשב טראומטי, מוצאת את עצמה מבנה את ההתייחסות של החברה הישראלית לתהליך ההתנתקות. תהליך זה כולל מתחים פנימיים המנותחים במאמר. המחברת יוצאת מתוך תפיסת התהליך כאובייקט גבול, שיכול להציג להכיל הנחות טיפוליות-מדעיות על אודות פגיעה נפשית וגם הנחות אידאולוגיות-תאולוגיות על אודות לאומיות יהודית ישראלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבסימן טראומה (קובץ בעריכת מיכל אלברשטין, נדב דוידוביץ', רקפת זלשיק)
Editorsמיכל אלברשטין, נדב דוידוביץ, רקפת זלשיק
Place of Publicationבני ברק
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages347-381
Number of pages35
ISBN (Print)9789650207670
StatePublished - 2016

Cite this