החברה החדשה בישראל בתחילת המאה החדשה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מאיר את התמורות החברתיות שנגרמות עקב עידן ההפרטה והגלובליזציה. מאמר זה כתוב מפרספקטיבה סוציולוגית ופסיכולוגית, ומדגיש את אופיו המולטידיסציפלינרי של הקובץ. הוא גם מרמז על התהליך של היטשטשות הגבולות הדיסציפלינריים והתפתחות הכתיבה ההיסטורית לכדי דיסציפלינה השואבת לתוכה את השאלות שמציבות דיסציפלינות אחרות במדעי האדם, אך מנסה לענות עליהן בדרכה שלה. מחבר המאמר מתאר את החברה הישראלית העוברת לדבריו תהליכי גלובליזציה מחד גיסא ולוקליזציה מאידך גיסא. שני תהליכים אלה חותרים תחת הזהות הישראלית הישנה, תחת תפיסת הלאומיות החילונית. במקומן מופיעות תפיסות פוסט מודרניסטיות המבטלות את ערך הפרטיקולריזם הלאומי לטובת תפיסות ליברליות אזרחניות, וגם כוחות לאומניים דתיים, היונקים את כוחם מהתגברות אי השוויון הכלכלי שמגמת הגלובליזציה מביאה עימה.
Original languageHebrew
Title of host publicationמדינה בדרך (קובץ בעריכת אניטה שפירא)
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages265-294
Number of pages30
ISBN (Print)9652271691
StatePublished - 2001

Cite this