החזון הגליציוני והיהודי החדש-ישן: גלות וריבונות ביצירתו של יוסי אבני-לוי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

בתיה שמעוני מאתגרת את תפיסות שלילת הגלות בגישה הרואה בהן תוצר של המציאות היהודית באירופה. היא בוחנת את יצירתו של יוסי אבני-לוי ומציגה אותה כמקרה בוחן למקומו של 'המזרחי' במפעל הציוני, בעיקר בכל הנוגע לערעור היחס הבינארי בין גלות לריבונות. לפי שמעוני, הדילמות שמעוררות האנטישמיות והעויונות כלפי היהודים מצד הסביבה הנוצרית אינן רלוונטיות למציאות התרבותית המזרחית, ולפיכך הן שוללות את האפשרות הגלומה בה ודוחקות אותה לשוליים. הפער בין מזרחיות לאשכנזיות פוגע באפשרותו של הגיבור המזרחי ביצירתו של אבני-לוי להיכנס למרחב הציוני-לאומי, וגורם לו להקצין את הזדהויותיו עם מרכיבי היסוד המכוננים של מרחב זה. דוגמה בולטת לכך היא הזדהותו עם השואה - הזדהות שהיא בעבורו מעין כרטיס כניסה לחברה הציונית. ברם, הניסיון להתקבל באמצעות מודל ההזדהות עם השואה מבליט דווקא את אי-ההצלחה לחדור אל ליבת הזהות הישראלית-ציונית, וחושף את קיומה של אופציית הגלות כמהות מרובת גוונים.
Original languageHebrew
Title of host publicationגָלויות ישראליות: מולדות וגלות בשיח הישראלי
Editorsעופר שיף
Place of Publicationשדה בוקר
Publisherמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages252-279
Number of pages28
ISBN (Print)9789655101102
StatePublished - 2015

Cite this