"החצר הנשית": פרקטיקה ביקורתית פמיניסטית בעבודה סוציאלית עם נערות ונשים צעירות ביפו

מירית סידי, מיכל קרומר-נבו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר מתאר את הפרקטיקה של "החצר הנשית", מרכז בקהילה לנערות ולצעירות במצבי סיכון שהוקם ביפו בשנת 2003. המאמר מתאר את תהליך הקמת "החצר" וממשיג שישה עקרונות של עבודה סוציאלית ביקורתית - מרחב פתוח, הנוגע לאופן עיצוב המרחב הפיזי והשימוש בו לטובת הנערות; איתור הפוך, שעניינו בדרך הייחודית שבה הציעו את עצמן נשות הצוות בחצר לנערות ובאופן יצירת הקשר הראשוני; עזרה הומניטרית, שעניינה בסיוע חומרי, לדוגמה, מתן בגדים, תרופות או כסף למימון צרכים בסיסיים, בעבודת החצר; שותפות, המתארת את תהליכי קבלת ההחלטות בחצר; ניהול מקרה באופן ביקורתי, הנוגע לאופן העבודה הפרטנית עם נערה אחת; וסִנגור ביקורתי, הנוגע לאופן שבו סנגרו נשות הצוות על הנערות. על בסיס העקרונות הללו נעשתה "החצר הנשית" מרחב בטוח לנערות ולצעירות המתמודדות עם עוני ועם הדרה חברתית (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationביקורת בפעולה; פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל
Subtitle of host publicationפרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל
Editorsמיכל קרומר-נבו, רוני סטריאר, עידית וייס-גל
Place of Publicationתל-אביב
Publisherרסלינג
Pages475-508
Number of pages34
StatePublished - 2020

Cite this