הטריומוויראט הבלתי מוצהר והמערכת המקבילה: מערך קבלת ההחלטות והביצוע בתחום פעולות ההצלה של היישוב בתקופת השואה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הדיון בשאלה מה עשו היישוב והנהגתו כדי להציל את יהודי אירופה בתקופת השואה חרג עוד בראשית שנות החמישים מגבולותיו של דיון בסוגיה היסטורית, הנטועה בהקשר ובנסיבות מסוימים, והיה עד מהרה לכלי במאבק האידיאולוגי על עיצוב דמותה של מדינת ישראל. המאמר מבקש להתחקות אחר הגופים של היישוב שבהם נתקבלו ההחלטות המרכזיות בנושא ההצלה בימי מלחמת העולם השנייה: מחבר המאמר מתחקה אחר הדרג המבצעי שעסק בניסיונות להציל יהודים מאירופה, וטוען כי עיקרה של התשובה נמצא במה שמכונה "מערכת המקבילה והטריומוויראט הבלתי מוצהר". משולש בכיר של תכנון, ייזום וקבלת החלטות שכלל את בן גוריון, אליעזר קפלן ומשה שרתוק, ואת הזרוע המבצעית שפעלו בה ראובן זסלני (שילוח), טדי קולק, אליהו אפשטיין (אילת), אהוד אבריאל, ועוד אחרים מן המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, שליחים ופעילי הצלה שנמנו עם ארגונים ותנועות אחרים. הטריומוויראט היה המשולש של קבלת ההחלטות, הפיקוח והניהול, אבל גם מי שהעניק לזרוע המבצעית את הגיבוי הציבורי, המדיני והמוסרי לפעולותיהם.
Original languageHebrew
Title of host publicationהשואה - הייחודי והאוניברסלי
Place of Publicationירושלים
PublisherYad Vashem
Pages117-159
Number of pages43
ISBN (Print)9653081233
StatePublished - 2001

Cite this