היבטים כלכליים של מערכת הבריאות בישראל

גבי בן נון, גור עפר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את ההתפתחויות הכלכליות המרכזיות שהתרחשו במערכת הבריאות הישראלית ומתמקדת בתרומתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1995) להתפתחויות אלה, בדגש על השינויים במערך התמריצים הכלכליים שבין קופות החולים למבוטחים, בין קופות החולים לממשלה ובין קופות החולים לבתי החולים. במאמר מובא ניתוח של המגמות העיקריות בהתפתחות ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל ומקורות מימונה ונבחנות הסיבות המרכזיות ליציבות הוצאה זו בישראל, לעומת העלייה בהוצאה הלאומית לבריאות, המאפיינות את רוב מדינות ה- OECD. כן עוסק המאמר בשינויים שחלו בענף ביטוחי הבריאות הפרטיים (ביטוחי בריאות משלימים [שב"ן] וביטוחי בריאות מסחריים) והשפעתם של שינויים אלה על היעילות והשוויוניות במערכת. נדונה כאן ההתפתחות בתשומות המרכזיות במערכת הבריאות (כוח אדם ומיטות אשפוז) בהשוואה לתפוקותיה או תוצאותיה (תוחלת חיים ותמותת תינוקות). המאמר בוחן גם את מידת יישומה בישראל של התפיסה החברתית הגורסת כי יש להעניק, במידת האפשר, את שירותי הבריאות לפי הצורך הרפואי – ולא לפי היכולת הכלכלית או הנכונות לשלם עבורם. (מתוך המאמר) המאמר בוחן את ההתפתחויות הכלכליות המרכזיות שהתרחשו במערכת הבריאות הישראלית ומתמקד בתרומתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1995) להתפתחויות אלה, בדגש על השינויים במערך התמריצים הכלכליים שבין קופות החולים למבוטחים, בין קופות החולים לממשלה ובין קופות החולים לבתי החולים. במאמר מובא ניתוח של המגמות העיקריות בהתפתחות ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל ומקורות מימונה ונבחנות הסיבות המרכזיות ליציבות הוצאה זו בישראל, לעומת העלייה בהוצאה הלאומית לבריאות, המאפיינות את רוב מדינות ה-OECD. כן עוסק המאמר בשינויים שחלו בענף ביטוחי הבריאות הפרטיים (ביטוחי בריאות משלימים [שב"ן] וביטוחי בריאות מסחריים) ובהשפעתם של שינויים אלה על היעילות והשוויוניות במערכת. נדונה כאן ההתפתחות בתשומות המרכזיות במערכת הבריאות (כוח אדם ומיטות אשפוז) בהשוואה לתפוקותיה או תוצאותיה (תוחלת חיים ותמותת תינוקות). המאמר בוחן גם את מידת יישומה בישראל של התפיסה החברתית הגורסת כי יש להעניק, במידת האפשר, את שירותי הבריאות לפי הצורך הרפואי - ולא לפי היכולת הכלכלית או הנכונות לשלם עבורם. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationאורות וצללים בכלכלת השוק
Subtitle of host publicationהמשק הישראלי 2017-1995
Editorsאבי בן בסט, ראובן גרונאו, אסף זוסמן
Place of Publicationתל אביב
Publisherעם עובד
Pages634-677
Number of pages44
ISBN (Print)9789651328466
StatePublished - May 2021

Cite this