היכן נקבר אדם הראשון? על ה'אגן הקדוש' במפה המדומיינת של פרקי דר' אליעזר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בסיפור הכנת קברו של אדם בחיבור המדרשי המאוחר פרקי דרבי אליעזר. חיבור זה, המתוארך למאה השמינית, מתאפיין, לצד שאיבתו מן הספרות התלמודית־ מדרשית הקלסית, בזיקות מגוונות למסורות לא רבניות, לספרות חיצונית מתקופת בית שני וגם למסורות נוצריות ואסלאמיות. המאמר דן בזיקות שבין המסורות הפרשניות והסיפוריות היהודיות והנוצריות באשר למקום קבורת אדם הראשון, ובתוך כך נוגע בשאלת המשמעות הרעיונית המוענקת לסיפור קבורתו של אדם הראשון, בהשתלבותו בסיפור חייו השלם של אדם כפי שהוא מוצג במדרש פרקי דר' אליעזר, וביחס בין המרחב הספרותי המדומיין המוצג בחיבור זה לעלילת 'סיפור אדם' שבו. המאמר מראה כיצד משמשים גן עדן, הר המוריה, הגיחון ומערת המכפלה כמעין 'אגן קדוש', מרחב מקודש אשר בו מתחוללת עלילת חייו ומותו של אדם הראשון, ודן במשמעות הזיקה המוצעת בפרקי דר' אליעזר בין האתרים המקודשים שבמרחב מדומיין זה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)31-46
Number of pages16
Journalקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
Volume166
StatePublished - 2017

Cite this