הליכה שמעבר לטראומה: מיסטיקה, היסטוריה וריטואל

Research output: Book/ReportBook

Abstract

גלות היא גורם מרכזי בכינון ההיסטוריה והפסיכולוגיה של היהדות. הלא-מודע של הגלות מהדהד בעיצוב הקולקטיב היהודי כמו גם בעיצוב העצמי היהודי. בספר הליכה שמעבר לטראומה מציגה חביבה פדיה את הגישה אל הגלות דווקא דרך הפרקטיקה הממשית של הליכה. פדיה משרטטת את קווי האורך והרוחב של הגלות כפרקטיקה: הליכה, גירוש או התגרשות, נדודים, שיטוט ותעייה. העודף שבין המיתוס והריטואל מתפענח כעדות על טראומות, תקוות, דיטופיות ואוטופיות. הריטואל מוצג הן כמסגרת ענישה והדרה בתוך החברה והקהילה והן כסימון הפנייה אל הציר הטרנסצנדנטי, הן כמשיק לטקסי עלייה והן כמסגרת לעימוד טראומת גירוש. דמויות מיתולוגיות ומקראיות מקין ועד יחזקאל, מהבל ועד משה והמשיח; דמויות היסטוריות כמו דוד הראובני, ר' שלמה מולכו, רמ"ק והאר"י; מקובלים, סופרים ואמנים כמו אצ"ג, ז'אבס, ולטר בנימין - כל אלה מעבדים את השיטוט וההליכה כדפוס של הזדהות מרצון עם קין או עם הבל ועם היהודי הנודד. בתוך כך נחשפים דפוסים של הבניית העצמי בקהילות ובהקשרים שונים ביהדות, מתבררים דפוסי השיח היהודי-נוצרי, מתבררים דפוסים שונים של הפרויקט המשיחי. תמונות העל של פרויקט ההליכה נוגעת בדגמים של המעשה הספרותי עצמו ומשרטטת את דגמי-העל של תפיסת הזמן וההיסטוריה.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Number of pages314
StatePublished - 2011

Publication series

Name(פטיש) סדרת מקור לביקורת התרבות
Publisherרסלינג

Cite this