'הם מסורים בידך ואי אתה מסור בידיהם': תפיסת הקבלה בכתבי הראי"ה קוק ודימויו העצמי כמקובל

מתניה שטרנברג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שלל המקורות שהובאו במאמר מעידים ללא ספק על מרכזיותה של הקבלה בהגותו של הרב קוק וכי נכון לראות בו מקובל. העמדה הנוטה לראות בסגנון הכתיבה הייחודי של הראי"ה כתיבה שירית ומתפרצת או הגות מודרנית המשתמשת מעת לעת במונחים קבליים נובעת מזיהוי של חלק אחד ממפעלו הגדול. המאמר מעיד כי לא ניתן לסכם את ניתוח כתביו ברובד זה בלבד, אלא יש לראות את כתיבתו כסגנון שיטתי ומכוון הבא לעצב שפה קבלית חדשה. המאמר עוסק גם בשיטות השונות לחקר חיבוריו של הרב קוק, ובבעייתיות הקיימת במחקר זה. המאמר אף מתייחס לגישתם של תלמידי הרב דוד כהן והרצי"ה לסוגיות אלה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)537-561
Number of pages25
Journalדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
Volume85
StatePublished - 2018

Cite this