המגזר השלישי בישראל: בין מדינת רווחה לחברה אזרחית

בנימין גדרון, מיכל אלמוג-בר, חגי כץ

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר המגזר השלישי בישראל - בין מדינת רווחה לחברה אזרחית כולל גופים חברתיים הפועלים שלא למטרות-רווח. מדובר במלכ"רים, עמותות וקרנות שעיסוקם בנושאים חברתיים מגוונים, כגון: רווחה, חינוך, תרבות, בריאות, דת, פנאי ועוד. "המגזר השלישי" פועל ליד הממשלה ורשויותיה מצד אחד, וארגונים עסקיים מן הצד האחר. פרוייקט השוואתי בינלאומי על אודות "המגזר השלישי" ב-40 מדינות בעולם מלמדנו על היקפו של "המגזר השלישי" בישראל ועל חשיבותו הכלכלית. מדובר ב"תעשייה" אשר בשנת 1995 הגיעו הוצאותיה ליותר מ-11 מיליארד דולר, והקיפו כ-13 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. ממדים אלה הופכים את "המגזר השלישי" בישראל לאחד הגדולים בעולם.
Original languageHebrew
Place of Publicationבני ברק
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Number of pages272
ISBN (Electronic)9650201955
ISBN (Print)9650201955
StatePublished - 2003

Publication series

Nameקו אדום
Publisherהקיבוץ המאוחד

Cite this