המדרך האקולוגי (ECOLOGICAL FOOTPRINT) ככלי לאומדן השפעת הפעילות העירונית על משאבי הטבע ואיכות הסביבה

מידד קיסינגר, אברהם חיים, אורי מרינוב

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המדרך האקולוגי מהווה כלי אשר בעזרתו ניתן לאמוד את השפעת הפעילות האנושית באזור מסוים על המערכת הסביבתית הגלובלית. המדרך מהווה אינדיקטור לפיתוח בר-קיימא אשר יכול לשמש ככלי לתכנון וקביעת יעדים סביבתיים וכן כלי חינוכי הקושר את צורת חיינו להשפעה על הסביבה
Original languageHebrew
Pages (from-to)67-76
Number of pages10
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume2
Issue number1
StatePublished - 2003

Cite this