המהות והתפישה של נופים אסוציאטיביים

נדב שדה, אליהו שטרן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

נופים אסוציאטיביים מבטאים את הקשר שבין המקום לבין האדם המתבונן בו. נופים אלה מתקשרים לאסוציאיות בנות הגדרה הקשורות לדת ואמונה או להיסטוריה ולמיתוסים, לאידיאולוגיה, לפולקלור ואפילו לאמנות ולשירה. לא ניתן לזהות את הנוף האסוציאטיבי ללא אסוציאציות אלה. בשונה מנופים אחרים הקשר בין האדם למקום מתבסס על מידע וידע מוקדמים במגוון נושאים בהם ניחן כל פרט במידה שונה. המחקר הנוכחי עוסק בתפישה ובמהות של הנופים האסוציאטיביים, ובאופן בו מעניק האדם זהות לנוף בהסתמך על הידע שלו ועל תכונותיו האישיות. המאמר מציע מסגרת אוניברסלית לזיהוי המקורות הקוגניטיביים שיוצרים את מהותם של הנופים האסוציאטיביים. לשם כך, המחקר מתבסס על שתי אסכולות פילוסופיות: אקזיסטנציאליזם ואמפיריציזם. ההשערה המרכזית טוענת שתכונותיו האישיות של הפרט משפיעות על הדרך בה הוא תופש נופים אסוציאטיביים, כאשר הגישה האקזיסטנציאליסטית משפיעה על התוכן שהפרט יוצק אל הנוף שהוא מזהה והגישה האמפיריציסטית משפיעה על מוחשיות הנופים שיזהה. בחינתן של השערות אלה נסמכה על מדגם של 220 משתתפים (סטודנטים לגיאוגרפיה וסטודנטים בקורס למורי דרך) שענו על שאלון בו הוצגה הגדרה כללית לנוף אסוציאטיבי והתבקשו לתת דוגמא לנוף ספציפי שכזה ולאפיינו. תוצאות המחקר אכן מאששות את ההשערה, ומעידות על כך שמאפייניו ותכונותיו האישיות של הפרט מהווים את הבסיס ממנו מתפתחת תפישתו. דרך יצירת הנוף האסוציאטיבי היא אמנם אוניברסלית, אך לא התכונות האישיות הדרושות ליצירתו. לצורך מיפוי שיטתי של נופים אסוציאטיביים, יש לבחור אוכלוסיית מחקר רחבה ומגוונת שתייצג את כל קבוצות האוכלוסייה. בהתבסס על אוכלוסייה זו ניתן יהיה למפות בצורה מייצגת את הנופים האסוציאטיביים הנתפשים, ובכך לעדן ולאפיין ביתר דיוק מכלולי נוף, למשל את אלו של תמ"א 35. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)154-176
Journalתכנון
Volume13
Issue number1
StatePublished - 2016

Keywords

  • אומנויות ; אישיות ; אמפיריציזם ; אסוציאציות חופשיות ; אקסיסטנציאליזם ; מיתוס ; נוף ; תכונות בני אדם (פסיכולוגיה) ; תכנון אזורי

Cite this