המחיר הדמוגרפי: שיעורי ילודה והישגים במבחנים בינלאומיים

יריב פניגר, יוסי שביט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקרים בינלאומיים מראים שהישגי התלמידים בישראל נמוכים בהשוואה למדינות מפותחות. כמו כן בישראל שיעורי הילודה גבוהים מאוד לעומת אלה של רוב המדינות המפותחות. כתוצאה מכך המשפחות בישראל גדולות יחסית, והצפיפות בכיתות גבוהה. שני משתנים אלו מוכרים בספרות המחקר כגורמים שמגבילים הישגים לימודיים. במחקר זה המחברים מנתחים את נתוני PISA 2000 ו-PISA 2006, ומראים שגודל האוכלוסייה הצעירה בישראל, הקשור לשיעורי ילודה גבוהים, מסביר את רוב הפער בין ציוני התלמידים הישראלים ובין הממוצע הבינלאומי. ההשפעה שיש לגודל האוכלוסייה הצעירה על ציוני התלמידים נמצאה קשורה הן לגודל המשפחות והן לצפיפות בכיתות. מחקרים רבים מחפשים את ההסבר לרמת ההישגים הנמוכה במשתני מערכת החינוך עצמה. המחקר הנוכחי מראה שלהקשר החברתי והדמוגרפי שבו פועלות מערכת החינוך בישראל תרומה חשובה להבנת הישגי התלמידים הישראלים בהיבט השוואתי. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: מודלים היררכיים המתבססים על נתוני PISA.
Original languageHebrew
Pages (from-to)55-80
Number of pages26
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume13
Issue number1
StatePublished - 2011

Cite this