"המקום השלישי": ארכיטקטורה, לאומיות והמבט הפוסטקולוניאלי

חיים יעקובי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחבר המאמר מציע את הפרספקטיבה הפוסטקולוניאלית לבחינת פרקטיקות של עיצוב המרחב והשיח על תכנון עירוני וארכיטקטורה בישראל. לטענתו, שיח ופרקטיקות אלה לכודים בגבולות אפיסטמולוגיים ברורים, כגון הישענות על קטגוריות בינאריות המארגנות את יחסי הכוח באופן הגמוני. המחבר בוחן את התמורות בשיח האדריכלי על אודות ערביותו או מזרחיותו של "המקום הישראלי" וטוען כי השיח המודרניסטי והשיח הפוסטמודרניסטי חולקים אותן הנחות יסוד (תקציר מתוך החוברת).
Original languageHebrew
Pages (from-to)63-88
Number of pages26
Journalתיאוריה וביקורת
Volume30
StatePublished - 2007

Cite this