הנגב בתקופה הפלאוליתית התיכונה

מאי גודר-גולדברגר

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

לאורך מיליון וחצי השנים האחרונות היה האקלים בנגב מדברי עד צחיח. למרות התנאים הסביבתיים הקשים נמצאו בנגב עדויות לנוכחות אנושית המוצגת על ידי מכלולים ארכאולוגיים. הרצף התרבותי-כרונולוגי של הנגב מקוטע לאורך מרבית התקופה הפלאוליתית התחתונה והתקופה הפלאוליתית התיכונה. כל האתרים שנחפרו בשנים האחרונות ואשר שייכים לתקופה הפלאוליתית התיכונה תוארכו לחצייה השני של התקופה, דהיינו בין 130–48 אלף שנה לפני ימינו. מאפיין מובהק של מכלולי הצור מתקופה זו הוא השימוש בטכנולוגיה לבלואזית )Levallois( להפקת נתזים, חודים ולהבים. הטכנולוגיה מאופיינת בכמה סגנונות סיתות, והשונות בין המכלולים ניכרת בהרכב אופני הסיתות שהיו בשימוש או בדומיננטיות של אחד מהם.מאמר זה סוקר את ממצא פריטי הצור ממאספי פני שטח ומאתרים חפורים מהתקופה הפלאוליתית התיכונה בנגב, ודן בהיבט הגאוגרפי-כרונולוגי של המכלולים. המאמר מציג כמה מודלים המסבירים את השונות בין האתרים, את הקשרים בין אוכלוסיות ואת הרלוונטיות שלהם למודלים העוסקים ביציאת האדם המודרני מאפריקה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)26-37
Number of pages12
Journalמחקרי הנגב, ים המלח והערבה
Volume14
Issue number2
StatePublished - 2022

Cite this