הנוף מאבד את שמו: הסובייקט הלאומי הישראלי של נתן זך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מנתח את מושגי היחיד והקולקטיב ואת היחסים ביניהם כפי שהתגבשו בשירתו של נתן זך, וכפי שהשתרשו גם בשיח הביקורתי עליה. כן נבחן המתח בין הקונקרטי למופשט, המונח בתשתית שירתו של זך ושירת דור המדינה, כמתח בין התביעה לאינדיווידואליות ולספציפיות, מצד אחד, לבין ההפשטה והאוניברסליות, מצד שני
Original languageHebrew
Pages (from-to)219-244
Number of pages26
Journalמחקרי ירושלים בספרות עברית
Volumeי"ט
StatePublished - 2003

Cite this