הספקן בחדר החדשות: כלים לסיקור עיתונאי במציאות מתעתעת

צבי רייך, יגאל גודלר

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"עיתונאים מיומנים הם ספקנים עתירי ניסיון, אבל אפשר, וצריך, להעמיד את ספקנותם על בסיס שיטתי יותר. צריך להפוך את הספקנות שלהם למעין מתודולוגיה עיתונאית ... ספר זה הוא לפיכך ניסיון לרתום את הספקנות לשירות העיתונות, להפוך אותה לשיטה, לארגז כלים ... ארבעה פרקי הליבה של הספר נבנו סביב ארבעה מוקדים שראוי לדעתנו כי העיתונות תטיל בהם ספקות: ספקות כלפי מידע; ספקות כלפי מקורות המידע; ספקות כלפי שיטות העבודה שבאמצעותן אספו המקורות את הנתונים; וספקות כלפי שיטות העבודה העיתונאיות עצמן". מן המבוא.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages94
ISBN (Electronic)9789655191851
ISBN (Print)9789655191851
StatePublished - 2016

Cite this