הערכה ושדות אחרים כמשתקף במספר כנסי איל"ת

דורית טובין, הילה טל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

גורם חשוב בהערכת תועלתן ובהצדקתן של תוכניות התערבות חברתיות הוא המעריכים ומעמדו של שדה הערכה. בחנו את שיקוף מצבו של שדה הערכה בישראל, תוך התבססות על השדות של בורדייה, באמצעות ניתוח תקצירים ומאפייני מציגים בשלושה כנסים של איל"ת (2007-2003). אלה היו הממצאים: רוב המעריכים מגיעים להערכה משדות אחרים ובאופן חד פעמי; רוב התקצירים עוסקים בחינוך וברווחה, במאפייני הפרופסיה ובמחקר אמפירי; רוב המציגים הן נשים, ללא השכלה בהערכה ובעלות ניסיון מועט. מסקנת המחקר היא שהמשך פיתוח ליבת הידע של שדה ההערכה חיוני, אם השדה רוצה למלא תפקיד משמעותי בהערכת ערכן של תוכניות חברתיות. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: ניתוח תקצירי הרצאות וקורות חיים בשלושה כנסים מקצועיים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)189-214
Number of pages26
Journalביטחון סוציאלי
Volume85
StatePublished - 2011

Cite this