הערכת השירות הלאומי לצעירים בסיכון מזווית הראייה של הצעירים - דוח מחקר

Translated title of the contribution: Assessment of national service for young people at risk from the perspective of the youth

Drorit Levy, Rami Benbenishty, Tehila Refaeli

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מטרה: לתאר ולהעריך את השירות האזרחי-לאומי של צעירים בסיכון בישראל. נבדקים: 220 נערות ונערים בסיכון, 242 נערות ונערים עולות מאתיופיה ו-282 צעירות וצעירים מרקע נורמטיבי הנמצאים בשלבים שונים של ביצוע השירות הלאומי האזרחי בישראל . שיטה וכלי מחקר: הנבדקים מילאו שאלונים לדיווח עצמי הבוחנים היבטים שונים הקשורים בביצוע השירות הלאומי והיבטים פסיכולוגים שונים כגון מידת השייכות לקהילה ושביעות הרצון. מן הממצאים: הנבדקים מקבוצות הסיכון ייצגו אוכלוסיה מוחלשת השונה מהקבוצה הנורמטיבית במשאבים אישיים כגון השכלה, דימוי עצמי יכולת מנהיגות ותחושה של שליטה על הגורל. בהשוואת הסיבה לפניה לשירות הלאומי נמצא כי בעוד שקבוצת הצעירות הנורמטיביות ניגשו לשירות הלאומי בשל סיבות דתיות, הרי שקבוצת הצעירים המוחלשים פנו לשירות הלאומי בשל חוסר התאמה למסגרת הצבאית. קבוצת המחקר תפסה את העתיד שלה בעיניים פסימיות יותר בהשוואה לקבוצת הנבדקות בעלות הרקע הנורמטיבי, דבר שהתבטא בציפיות חיוביות יותר להשכלה, פרנסה והמנעות מפלילים. 15 אחוז מהנבדקות דיווחו על בידוד חברתי ותחושות בדידות. רב הבוגרות ראו את השירות כחוויה טובה או טובה מאד והמליצו לאחרים להצטרף לשירות זה. הממצאים מלמדים על אופיין הפגיע של צעירות הבאות מרקע מוחלש ומעלים את הצורך ביחס דיפרנציאלי לצרכיהן בעת השירות הלאומי האזרחי ולאחריו.
Translated title of the contributionAssessment of national service for young people at risk from the perspective of the youth
Original languageHebrew
Place of PublicationRamat-Gan
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
StatePublished - 2011
Externally publishedYes

Cite this