הערכת מצגות מולטימדיה שמפיקים לומדים: תפיסות הערכה של תלמידים, מורים, מנחים ופרחי הוראה

גד אלכסנדר, אילנה ברקאי, אלי קוזמינסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרה: בדיקת הצעות של לומדים לתבחיני הערכה של מצגות מולטימדיה המופקות בתהליך הלמידה, כדי לעמוד על דימוי ההערכה ועל תפיסות הקשורות להערכת תהליך ההפקה ותוצריו: מהם תבחיני הערכה המוצעים, האם עדיפה הערכת מורה או הערכה משותפת של מורה ותלמידים והאם ישנה חשיבות לידיעת תבחיני ההערכה לפני תחילת תהליך ההפקה. נבדקים: 12 תלמידים מכיתה י', 12 מורים, 10 מנחי מורים, 14 פרחי הוראה. שיטה וכלי מחקר: ראיונות עומק אינדיבידואליים. מן הממצאים: תבחיני ההערכה המרכזיים מורכבים מתבחיני משנה: שימוש תבוני במגוון של מדיה, למידה בתהליך שיתופי ,מימוש הייחודי לתוכנה ולמנשק (interface) , שימוש במקורות מידע מהימנים ועדכניים ושליטה בהפעלת המחשב. נמצא כי תלמידים מייחדים תשומת לב רבה יותר להיבטים חזותיים ואילו מורים ומנחים מתמקדים יותר בתהליך הטיפול במידע. תלמידים ופרחי הוראה נוטים להשתמש במונחים מהמנשק של התוכנה ובמונחים המציינים פעולות ושמות פעולה, תוך התמקדות בתוצר. לעומתם, מורים ומנחים משתמשים במונחים הלקוחים מתאוריות ומתפיסות חינוכיות תוך התמקדות בתהליך.
Original languageHebrew
Pages (from-to)127-149
Journalסקריפט: אורינות - חקר עיון ומעש
Volume7-8
StatePublished - 2004

Keywords

  • אמצעי עזר להוראה ; הערכה חלופית ; מדריכים פדגוגיים ; מולטימדיה ; עמדות מורים ; עמדות תלמידים ; פרחי הוראה

Cite this