הפוליטיקה הרציונלית של עיצוב מדיניות ציבורית: גילגולו של חוק שירותי תיירות 2002-1976

אסף מידני, נתן אוריאלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג מודל רציונלי לא פורמלי רך, לניתוח תהליך עיצוב מדיניות ציבורית העוסקת בתחום התיירות במישור הפנים-מדינתי, וניתן להכלילו וליישמו גם לתחומי מדיניות אחרים. במסגרת מודל זה מנתחים המחברים את האינטרסים המנחים את השחקנים השונים והאופן שבו האינטראקציה ביניהם משפיעה על מדיניות התיירות. המחברים טוענים, שלמרות ההצדקות הנורמטיביות שקיימות ביחס לצורך במציאת איזון מתאים להתערבות המדינה בתחום התיירות, קיימים מכשולים רבים לעיגונן במסגרת מדיניות ציבורית. המכשולים הללו הם, בין השאר, חלק מגורמים מבניים שמשפיעים על כל התהליך של קביעת מדיניות ציבורית ומפעילותם של שחקנים שונים בספירה הפוליטית. שומה על קובע מדיניות להתחשב במוטיבציות המנחות את השחקנים הללו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)71-96
Number of pages26
Journalפוליטיקה: כתב-עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים
Volume15
StatePublished - 2006

Cite this