הפולמוס בשאלת קדמותו של ספר הזוהר בהקשריו השבתאיים: למגמותיו של ספר "מטפחת ספרים" לר' יעקב עמדן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בספר 'מטפחת ספרים' מאת ר' יעקב עמדן, החיבור הראשון שביקש לסתור את הטענה בדבר קדמות הזוהר. הספר מעיד על ההשפעה הסמויה של השבתאות על התפתחויות ספרותיות, רוחניות ואידיאולוגיות במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה. במאמר מתקיים דיון נוקב על אופיה של ביקורת הזוהר ב'מטפחת ספרים', הנעה בין מהפכנות לשמרנות ותוקפת בעיקר את הנטיות להעצמתו ולהאלהתו של רשב"י, כדי לא לתת דריסת רגל לעמדות שבתאיות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)סא-עא
Journalאיל פריזינטי
Volume10
StatePublished - 2016

Keywords

 • Sabbathaians
 • עמדן, יעקב ישראל
 • פילוסופיה יהודית מודרנית
 • Simeon bar Yoḥai
 • שמעון בן יוחאי (תנא)
 • מטפחת ספרים
 • Zohar
 • השכלה (תנועה יהודית)
 • Jewish philosophy, Modern
 • זהר (ספר)
 • שבתאות
 • active 2nd century
 • Haskalah

Cite this