הפירוש המיוחס לרש"י לספר עזרא-נחמיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפירוש לספר עזרא-נחמיה, שלעתים קרובות מכונה במחקר 'הפירוש המיוחס לרש"י לעזרא-נחמיה', הוא פירוש מוכר ונפוץ, אך אף על פי כן הוא כמעט שלא נדון במחקר, והמעט שנכתב על אודותיו נוגע לשאלת ייחוסו לרש"י. המאמר עוסק בבירור מעמיק בדבר מקומו של הפירוש בתולדות הפרשנות היהודית: קביעת המקורות שהשפיעו עליו, דיון בדמותו של הפירוש ובשיטותיו והשוואתם לפירושי התקופה והתקבלותו בפרשנות הפשט המאוחרת לו. הסעיף הראשון יוקדש לחשיפה מלאה של המקורות ששימשו את מחבר הפירוש. בסעיף השני מתאר המחבר את דמותו של הפירוש מהיבטים שונים תוך השוואה לפרשנות התקופה. בסעיף השלישי דן המחבר בהתקבלותו של הפירוש על ידי פרשנים וחכמים מאוחרים לו. ממצאי שלושת הסעיפים יאפשרו לקבוע קביעה שקולה ומדויקת של זמנו ומקומו של הפירוש ושאלת ייחוסו לרש"י או לתלמידיו, ולזה יוקדש הסעיף הרביעי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)123-180
Number of pages58
JournalJSIJ
Volume9
StatePublished - 2010

Cite this