הפשע כמטאפורה וכדרך לגאולה בעד שיעלה עמוד השחר מאת אהרן אפלפלד

Research output: Contribution to journalShort surveypeer-review

Abstract

ביצירותיו של אפלפלד, ובייחוד בנובלות המאוחרות שלו, מתוארים מעשי פשע לא מעטים. היבט זה ביצירותיו, שיש לו משמעות סמלית ומטפורית, לא נדון עדיין בהיקף הראוי לו. מקצת המשמעות שלו, זו הבאה לידי ביטוי בנובלה "עד שיעלה עמוד השחר", אנסה להציג.
Original languageHebrew
Pages (from-to)67-76
Number of pages9
Journalמכאן
Volumeה
StatePublished - Jan 2005

Cite this