הצגת עמדות: הורים, מורים ותלמידים שותפים לאמנה בית-ספרית

אליעזר מרכוס, חיה פלג, רוני אבירם, יאיר רונן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

אליעזר מרכוס, חיה פלג, רוני אבירם ויאיר רונן, מתייחסים להיבטים פרקטיים של מערכת היחסים הראויה בין כל באי בית הספר - תלמידים, מורים והורים. אבירם מונה טעמים עקרוניים לתמיכתו ברעיון של אמנה חברתית, ובהשתתפותם של תלמידים בניהול בית הספר, לצד מורים והורים. מרכוס מדגיש היבטים שונים, הקשורים הן בזכויות הילד והן באקלימו הנורמטיבי חברתי של בית הספר. פלג מציגה התנסויות ממשיות בשיתוף תלמידים, תוך כדי דיאלוג בינם לבין מוריהם, ורונן קושר את אמנת האו"ם לזכויות הילד עם חינוך לזכויות אדם.
Original languageHebrew
Title of host publicationהחינוך במבחן הזמן (קובץ בעריכת איתן פלדי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת רמות
Pages372-380
Number of pages9
ISBN (Print)965274235x
StatePublished - 1997

Cite this