הצטלבות מיקומי שוליים: מסגרת מושגית לפרקטיקה של עבודה סוציאלית פמיניסטית עם נערות

מיכל קרומר-נבו, מיכל קומם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מתבסס על תיאוריה פמיניסטית ובמיוחד על התיאוריה של הצטלבות מיקומי שוליים, ומציג מסגרת קונספטואלית לעבודה סוציאלית עם נערות במצבי מצוקה, המעוגנת מחד גיסא בניתוח ביקורתי של המבנה המגדרי-מעמדי-אתני, ומאידך גיסא, בחוויית החיים של נערות, בקולן ובידע שלהן. המאמר מציג בצורה מפורטת את המסגרת הקונספטואלית, ובמיוחד את חשיבותה ותרומתה של ההתייחסות להצטלבות הקטגוריות מגדר, מעמד, אתניות, מיניות ותעסוקה להבנת מציאות החיים של נערות, ומדגים את יישומה של מסגרת זו בפרקטיקה באמצעות תיאור התוכנית "את ואני נשנה את העולם". (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)347-374
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume32
Issue number3
StatePublished - 2012

Cite this