הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש-עשרה

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר עוקב אחרי התפתחות הצנזורה הקתולית שהוטלה על הספרות העברית, ובוחן את מקומה ביחס לגורמים אחרים שעיצבו את עריכת הספרים בעת המעבר לדפוס. הספר מראה, במישור האחד, שהפיקוח על הספרות העברית היה חלק מהתפתחות מנגנון הפיקוח על ספרות בכלל. במובן זה יש לקשור את הצנזורה אל ה'הבראיזם' -- העניין הרחב של מלומדים נוצרים בספרות העברית הבתר-מקראית. במישור השני, הספר מנסה לעמוד על האופן שבו השתתפה הצנזורה בעיצוב המחודש של השיח היהודי, לצד סופרים, עורכים וקוראים. פעילותם של הצנזורים השתלבה בתהליכים תרבותיים מרכזיים בעולם היהודי, גם אם מגמתם המוצהרת הייתה להביא להמרת דתם של היהודים. הדיון על הצנזורה הקתולית במאה השש עשרה פותח אפוא צוהר המאיר היבטים בתהליך המעבר למודרניזציה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
Number of pages260
ISBN (Electronic)9654932202
ISBN (Print)9654932202
StatePublished - 2005

Publication series

Nameסדרת מוספים
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
Volume2

Cite this