הצעות ליישוב בדוויי הנגב בימי טרום וראשית מדינת ישראל: 1948-1949

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שאלת התיישבות הקבע של הבדווים ובמתכונתה העסיקה את הרשויות במדינת ישראל מאז הקמתה ולאורך כל שנותיה עד שלהי שנות החמישים של המאה הקודמת גרו הבדווים באוהלים ניידים ולא הביעו עניין במעבר להתישבות קבע. כיום מתגוררת ביישובים שהקימה המדינה עבור הבדווים בנגב מרבית האוכלוסיה המונה יותר ל240,000 איש, היתר 80,000 מתגוררים מחוץ לישובים המוסדרים. אחת הטענות המרכזיות קושרות זאת לאופי העירוני של היישובים ולכך שלא הוקמו לבדווים יישובים כפריים-חקלאים. המאמר סוקר את ההצעות השונות שניתנו לבדווים במטרה להבין את הרקע שלהן, את השיקולים אשר עמדו מאחוריהן וכן מדוע הן לא קודמו. ייבחנו גם השפעתם של שיקולים כלכליים, מדיניים, ביטחוניים, העלייה וההתיישבות היהודית, והיבטים הקשורים בארחות חייה של החברה הבדווית דאז.
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-29
Number of pages29
Journalישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
Volume25
StatePublished - 2018

Cite this