הקבצות בחטיבת הביניים: המחיר החברתי של מיון על פי "רמת יכולת"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרת פרק זה היא להציג בקצרה את השימוש בהקבצות במערכת החינוך
הישראלית ולבחון באמצעות נתונים עדכניים את חלקן בשימור אי־השוויון
החברתי בהישגים הלימודיים. בסוף הפרק ייערך דיון בהשלכות של ממצאי
המחקר למדיניות החינוך בחטיבות הביניים ועל הצורך בקידומן של חלופות
פדגוגיות שהוכחו מחקרית.
Original languageHebrew
Title of host publicationלהציל את חטיבת הביניים
Subtitle of host publicationהצעות למסגרת חינוכית תואמת גיל ההתבגרות
Editorsיורם הרפז, אלי הורוביץ
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת כנרת-זמורה-דביר
Pages383-403
ISBN (Print)9789655746150
StatePublished - Jul 2023

Cite this