הקדמה - טראומה קולקטיבית בישראל: קווי מתאר

מיכל אלברשטיין, נדב דוידוביץ, רקפת זלשיק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ספר זה עוסק בטראומות קולקטיביות בחברה הישראלית. המונח 'טראומה קולקטיבית' מניח שלא רק פרטים אלא גם קבוצות חוות טראומה וסובלות מתסמונות פוסט-טראומטיות. התפתחות מושג הטראומה וריבוי העניין בו הפכו כר מרתק לאנשי בריאות הנפש, סוציולוגים, אנתרופולוגים, משפטנים, אנשי לימוד הספרות, התרבות ותחומים נוספים. מושג הטראומה אף היה לאחד המושגים השגורים בשפת היומיום, המתארים את המציאות ומבנים אותה כאחד. על מנת להבין טראומות ותסמונות פוסט-טראומטיות, ברמת הפרט וברמת הקבוצה, יש להשתמש בתובנות של חקר התרבות אגב התייחסות לנרטיבים ההיסטוריים השונים שמהם ניזון הקולקטיב. ההתבוננות בטראומה כקשורה בזהות, בתרבות, בהבניה החברתית, בתודעה ההיסטורית ובתת-מודע הקולקטיבי, יוצרת פרספקטיבות תאורטיות חדשות של בחינת התופעה, שבעבר נחשבה לפרטית ואישית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבסימן טראומה : עיונים ישראליים בזהות, זיכרון וייצוג
Place of Publicationבני ברק
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages7-22
Number of pages16
ISBN (Print)9789650207670
StatePublished - 2016

Cite this