'הקצבים דפה פרקו עול': מאפיינים ומגמות בפעילות מערכת הרווחה בקהילת וילנה בראשית המאה התשע עשרה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

בבסיס הדיון המוצג במאמר עומדת תעודה שנמצאה לאחרונה בארכיון הלאומי הליטאי בווילנה, השופכת אור הן על מוסד 'הצדקה הגדולה' ותפקידיו החברתיים-כלכליים והן על מערכות היחסים הפנים-קהילתיות בקהילת וילנה בראשית המאה התשע-עשרה. באמצעות תעודה זו יש בידינו אפשרות לא רק לעמוד על תפקידיה של 'הצדקה הגדולה' ועל המקורות הכספיים שעמדו לרשותה, אלא גם לבחון את מעמדה הציבורי, את כוחה הפוליטי, ואת מערכת יחסיה עם ה'קהל' ועם גופי השלטון הלא-יהודיים.
Original languageHebrew
Title of host publicationמווילנה לירושלים
Editorsדוד אסף, ישראל ברטל, אבנר הולצמן, חוה טורניאנסקי, שמואל פיינר, יהודה פרידלנדר
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
Pages25-42
Number of pages18
ISBN (Print)9654931311
StatePublished - 2002

Cite this