הרפורמה בענף הפנסיה, השינויים בפקודת מס הכנסה והשלכותיהם על זכויות העמיתים בקרנות

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בעבודה זו המחברים בוחנים כיצד משפיעים הרפורמה בענף הפנסיה של שנת 2004-2003 והשינויים הרלוונטיים בפקודת מס הכנסה על קצבאות הפנסיה של העמיתים בהווה ובעתיד. הרפורמה האחרונה היא המהלך המסיים של הרפורמה בענף הפנסיה שהחלה בשנת 1995. בעקבות הגירעונות האקטואריים הגדולים של קרנות הפנסיה בארץ הוחלט על מהלך של רפורמה בענף הפנסיה, ובמרץ 1995 החליטה הממשלה בעצה אחת עם ההסתדרות, לסגור את קרנות הפנסיה הוותיקות בפני עמיתים חדשים והוקמו קרנות פנסיה חדשות לקליטת המצטרפים החדשים, המבוססות על איזון אקטוארי. הקרנות החדשות הללו מושתתות באופן עקרוני על בסיס של איזון אקטוארי ברמת הפרט והקרן. מאידך, היה חשש בעתיד הנראה לעין לאי נזילות בקרנות הישנות עקב הגירעונות האקטואריים וכן בגלל הסגירה של הקרנות בפני מצטרפים חדשים, דהיינו: שרוב קרנות הפנסיה הוותיקות לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן לתשלום קצבאות לציבור עמיתיהן. ביום 29.5.2003 אישרה הכנסת את הסדר קרנות הפנסיה בחקיקה. במסגרת זו אושרו סופית הצעדים להבראת קרנות הפנסיה לרבות העלאת גיל הפרישה. ההסתדרות ניהלה מאבק שבעקבותיו משרד האוצר נסוג מחלק מההחלטות שביקש להעביר, וחלקן הועבר בהסכמה עם ההסתדרות בשינויים מסוימים, למעט הנושא של איגרות החוב המיועדות (התקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)115-125
Number of pages11
Journalרואה החשבון
Volume54
Issue number2
StatePublished - 2005

Cite this