השאלה שנשכחה: גבולות הדמוקרטיה הישראלית: גבולות הדמוקרטיה הישראלית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מציע לבחון מחדש את התזה של ברוך קימרלינג, שעל פיה ניתן להסביר מאפיינים מבניים בחברה הישראלית באמצעות אילוצי הספר ההתיישבותי החסום שבו נתקלו המתיישבים הציוניים, באמצעות הסטת המבט מן האזור הכפרי אל העיר המנדטורית. הכותב פורש תזה סוציולוגית-היסטורית בדבר עליית תנועת העבודה ביישוב היהודי כתנועה מהספר הכפרי ההומוגני לעבר הספר העירוני הפתוח, ההטרוגני, בערים מעורבות.
Original languageHebrew
Title of host publicationישראל/פלסטין (קובץ בעריכת קרן אור שלזינגר, גדי אלגזי וירון אזרחי)
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
Pages15-37
Number of pages23
ISBN (Print)9789654939683
StatePublished - 2017

Cite this