השדות באפריקה: חוויות של מחקר והבניית ידע

רות ג'יניאו (Editor), נועה לוי (Editor), לין שלר (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

השדות באפריקה פותח צוהר אל עולמם של חוקרים ישראלים העוסקים בגיבוש ידע אודות אפריקה. האוסף מעלה שאלות בנושא מתודולוגיה, חוויות מהמחקר וסוגיות שונות שעומדות בפני חוקרים ישראלים בתהליך עבודת השדה. המחברים כולם פונים ליבשת כתחום ידע, ותרומותיהם השונות משקפות גיוון דיסציפלינארי, גיאוגרפי ועתי עצום. מקום המפגש בין המאמרים השונים הוא השאיפה המשותפת לתרום למחקר מושכל על "אפריקה". ספר זה מציע תובנות על המורכבויות, הדילמות והחוויות שמאפיינות את תהליך הבניית הידע על היבשת כיום. פירות המחקרים תורמים להבנת העולם כולו ומאתגרים את הנחות היסוד של דיסציפלינות רבות, כמו היסטוריה, אמנות, לימודי דתות, פילוסופיה, סוציולוגיה ומדעי המדינה. --
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Number of pages254
ISBN (Electronic)9781618382719, 9781618387714
ISBN (Print)9781618382719
StatePublished - 2016

Publication series

Nameעכשיו אפריקה
Publisherפרדס הוצאה לאור

Cite this