השילוב הראוי: נשים בקורס טיס מפרספקטיבה של תרבות ארגונית

יובל צור, אביעד רז

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר המוצג במאמר מנתח באופן איכותני וכמותני את תחילת כניסתן של נשים כחניכות לקורס טיס בשנים 1999-1996. נמצא שדפוס השילוב נע מבידול בגיבוש להיטמעות במבחני הטיסה. תהליך זה משקף דרישה ארגונית להידמות לדמות הטייס האידיאלי, המובנית על בסיס מאפיינים גבריים, בד בבד עם העלאת רף הקבלה לנשים, קבלה שמלכתחילה ייצגה שינוי תפעולי ולא ערכי ומהותי. נוכח ממצאים אלה מבהיר הדיון את תפקידו של קורס טיס כמנגנון סוציאליזציה, האחדה ושימור תרבותי, ותורם להבנה של ממדי התהליך, ההדדיות והמורכבות הכרוכים בשילוב של מיעוט בתוך רוב בארגון ששואף לשמר את תרבותו הקיימת (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-105
Number of pages25
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume10
Issue number1
StatePublished - 2008

Cite this